Van schuur naar woonschuur

locatie

Waar ligt Rien?

 

 

 

 

 

 

Gemeente Littenseradiel is centraal gelegen in de provincie Friesland. De gemeente heeft ongeveer 10.000 inwoners, die wonen in één van de 29 dorpen die de gemeente rijk is. Wonen in gemeente Littenseradiel betekent wonen in een rustig en weids landschap, temidden van de steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek. De meeste dorpen liggen aan de wegen die leiden naar deze steden.

Tot de gemeente behoren de volgende dorpen: Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp en Wommels.

Er zijn verschillende buslijnen, waaronder:Lijn 32: Winsum – Franeker en vv. Lijn 91: Leeuwarden – Bolsward en vv.
Lijn 92: Leeuwarden – Bolsward en vv.
Lijn 106: een belbuurtbus die rijdt over verschillende dorpen tussen Winsum en Bolsward

In Mantgum is een NS station met vertrek van een trein naar Leeuwarden en Sneek ieder half uur en elk uur vertrekt er een trein richting Stavoren.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op juli 9, 2012 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: